Verejná zbierka s názvom „Zbierka na obnovu včelnice“ 

Registrové číslo verejnej zbierky je 000-2022-017655.

Verejná zbierka (ďalej len „zbierka“) bude vykonávaná občianskym združením s názvom Zachráň včely o.z. (ďalej len „občianske združenie“) na celom území Slovenskej republiky výlučne zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky od 20. marca 2022 do 19. marca 2023.

Číslo osobitného účtu zbierky je SK65 1100 0000 0029 4912 3508, vedenom v peňažnom ústave Tatra banka, a. s., na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25% z hrubého výnosu zbierky.

Čistý výnos zbierky bude použitý na všeobecne prospešný účel ochrany a tvorby životného prostredia na území Slovenskej republiky.

Priebežná správa

Záverečná správa